Головна » Методична сторінка

Методична сторінка

Методична робота

Методична робота в дошкільному навчальному закладі є одним із засобів управління освітнім процесом, в основі якого лежить ідея розвитку дитини, спрямована на підготовку вихователів до якісного виконання завдань, на підвищення їх педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу.

          

Завданням вихователя-методиста є: 
- надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності, підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми;
- навчально - методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО;
- поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;
- створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку їх творчої  ініціативи;
- забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок;
- вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників свого та інших закладів, передового педагогічного досвіду.

      Науково-методична робота в ЗДО з педагогічними кадрами планується відповідно сучасних вимог з урахуванням конкретних умов, складу і підготовки педагогічних працівників, враховується їх освітній рівень, фахова майстерність, індивідуальні особливості. Під час організації науково-методичної роботи здійснюється гуманно-особистісний підхід до педагогів:
- допомога кожному педагогу випробувати свої творчі можливості;
- створення атмосфери підтримки невпевнених в собі педагогів;
- загальнокультурна підготовка педагогів;
- створення мотивації та забезпечення перспектив професійного зростання.

     З метою підвищення фахової майстерності, активізації творчості педагогів в ЗДО проводяться такі форми методичної роботи:
- колективні (педагогічні ради, конференції, науково-теоретичні семінари, семінари-практикуми, проблемні семінари, проблемно-аналітичні бесіди, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, круглі столи, ділові ігри, тренінги, презентація матеріалів досвідів, колективні перегляди, виставки, конкурси);
- індивідуальні; (самоосвіта, наставництво, консультації, творчі групи)

        Оскільки провідну роль у навчанні відіграє безпосередній досвід педагогів, перевага надається інтерактивним методам навчання, які спонукають педпрацівників до вдумливості, активності, власного особистісного та професійного зростання.

           Методичний кабінет оснащений достатньою кількістю нормативно-правової, науково-методичної літератури, наочними, демонстраційними та дидактичними посібниками, що відповідають вимогам сьогодення.