Головна » STOP булінг » НАКАЗ від 18.03.2021 Про запобігання булінгу в дошкільному підрозділі Ладижинського НВК№1

НАКАЗ від 18.03.2021 Про запобігання булінгу в дошкільному підрозділі Ладижинського НВК№1

 

                                        ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                       ВІДДІЛ ОСВІТИ

ладижинський навчально-виховний комплекс №1

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад)

 

                                                                            НАКАЗ

 

18.03.2021                                         м. Ладижин                                                       №45

 

Про запобігання булінгу

в дошкільному підрозділі

Ладижинського НВК№1

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,«Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577, Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047, листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», на виконання наказу від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу у закладах освіти», з метою сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу та ефективного реагування на факти насильства в закладах освіти

НАКАЗУЮ:

1.Забезпечити створення у дошкільному підрозділі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу(цькування), у тому числі, шляхом реалізації плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу.

 2. Заступнику директора Самоляк Л.В. та практичному психологу Форманюк І.Д.:

2.1. Розробити та затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в дошкільному підрозділі Ладижинського НВК №1. (Додаток 1).

2.2. Ознайомити  всіх працівників закладу  з наступими питаннями: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); інформацію про уповноважену особу для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання заяв/повідомлень від постраждалої дитини чи інших осіб; процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); телефони довіри.(Додаток 2)

3. Призначити Форманюк І.Д., практичного психолога закладу, уповноваженою особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства (булінгу)

4. Практичному психологу Форманюк І.Д.:
4.1. Постійно забезпечувати соціально-психологічний супровід здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи боулінгу.
4.2. Вчасно повідомляти керівника  про випадки булінгу.
4.3. Довести до відома здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків та інших учасників освітнього процесу щодо їх обов'язку повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
5. Педагогам  дошкільного підрозділу:

5.1.Забезпечувати здобувачам освіти захист під час освітнього процесу захист від будь-яких форм насильства та булінгу (цькування),  дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоровю.

5.2. повідомляти керівника про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу,свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

 5.3.Нести персональну відповідальність за дотриманням законодавства про захист суспільної моралі, попередження випадків жорстокості та насильства серед неповнолітніх, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток духовності та зміцнення моралі у дітей.
6. Завідувачці господарством Швець Т.Г. щотижня здійснювати перевірку приміщень, території закладу освіти з метою виявити місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

 

Директор НВК                                                                               Г.В. Конопелько

 

З наказом ознайомлені:                                                          Л.В. Самоляк

 А.П. Блажко                                                                                    І.Д. Форманюк

 Т.М. Іщук                                                                                        Л.І. Бондарчук-Чутка

 С.Г. Ровишина                                                                                Т.Г. Швець

 Л.С. Владиченко                                                                             С.А. Горобець

 Т.П. Лісова                                                                                      О.І. Шпуна

 О.К. Погрібняк                                                                                А.А. Волошина

Л.М. Кисельова                                                                               Н.В.Івасенко