Головна » Освітня діяльність » Підготовка до школи. Моніторинг освітньої діяльності

Підготовка до школи. Моніторинг освітньої діяльності

Аналіз освітнього процесу за 2019-2020 навчальний рік

            Дошкільний підрозділ у своїй навчальній діяльності керувався  Законами України  «Про дошкільну освіту», «Про  мови», Державним стандартом – Базовим компонентом дошкільної освіти ,  Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», інструктивно – методичними листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Статутом Ладижинського НВК №1.

Колектив дошкільного закладу працював над виконанням основних завдань по навчанню та вихованню дітей дошкільного віку, передбачених Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

             Пріоритетними завданнями методичної роботи у 2019-2020 н.р. були:

  1. Продовження роботи щодо фінансово-економічної освіти дошкільників.
  2. Спрямування роботи на різнобічний розвиток особистості через ігрову діяльність.
  3. Сприяння розвитку особистості  дитини через трудове виховання
  4. Використання здоровязбережувальних технологій для формування у дошкільників уявлень про здоровий спосіб життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.

Колектив дошкільного закладу працював над виконанням основних завдань по навчанню та вихованню дітей дошкільного віку, передбачених Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

   В 2019-2020 н. р. педагогічний колектив брав участь у різних методичних заходах міста. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників здійснювалось у наступних формах: курси підвищення кваліфікації, обмін досвідом на педагогічних радах, семінари, творчі звіти, тренінги, вивчення інноваційних технологій та нетрадиційних підходів у теорії дошкільної освіти, участь у творчих конкурсах, систематичне відвідування педагогами міських методичних заходів та ін..

У 2019-2020 році велика увага приділялась професійному становленню молодих вихователів, розкриттю потенційних можливостей кожного педагога, адже період входження педагогів-початківців у професію є напруженим, важливим для його особистісного та професійного розвитку. Наставники-досвідчені педагоги (Шпуна О.І. та Ровишина С.Г.) постійно надавали педагогічну допомогу молодим вихователям-Волошиній А.А., Іщук Т.М. За круглим столом обговорювались сучасні педагогічні технології, ознайомлення з новинками методичної літератури, спільно розробляли конспекти занять, розваг, прогулянок, готували консультації для батьків, організовували взаємовідвідування занять, режимних моментів.

  Значно підвищився рівень самоосвіти педагогів, мета якої-набуття нових наукових і методичних знань, практичних новинок в результаті самоосвітньої роботи.          Кожен педагог із метою підвищення професійного рівня брав участь у методичному навчанні відповідно до теми самоосвіти.

   В 2019-2020 н.р. був  своєчасно виконаний перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Чергова атестація педагогічних працівників була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке було затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Наказом  Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту  України  від 20.12.2011  № 1473. За результатами атестації- заступник директора Самоляк Л.В. відповідає займаній посаді, вихователь Шпуна О.І відповідає займаній посаді та підтвердила раніше встановлений 11 тарифний розряд.

   В практику роботи дошкільного закладу впроваджувалися наступні інноваційні  технології:

«Навчання дітей читанню за методикою Л.Шелестової» – вихователі старшої групи –Шпуна О.І., Волошина А.А., вихователі різновікової групи – Іщук Т.М., Блажко А.П.;

«Технологія довкілля за спадщиною В.О.Сухомлинського – вихователь старшої групи Шпуна О.І.;

«Розвиток музичних здібностей дітей» за авторською методикою Наталії Гуляєвої– керівник музичний Олексієнко Т.Ю.;

«Використання манкотерапії у корекційні роботі з дітьми»-практичний психолог Форманюк І.Д;,

«Педагогіка М. Монтессорі», вихователь сташої групи Волошина А.А.;

«Розвиток мовлення за коректурною таблицею Н.Гавриш», вихователь різновікової групи Іщук Т.М.

Протягом року працювали такі гуртки: «Грайлик» - муз. керівник Олексієнко Т.Ю., «Дивосвіт» (екологічний) – вихователь старшої групи Шпуна О.І., «Казкова мозаїка» (театральний) – вихователь різновікової Блажко А.П., «Майстерня умільців» (художньо-естетичний)-вихователь старшої групи Волошина А.А., «Паперова казка» (художньо-естетичний)-вихователь різновікової групи.

   Важливими формами підвищення педагогічної майстерності є проведення семінарів, ділових ігор, круглих столів, тренінгів:

- ділові ігри та консультації з педагогами з ОБЖ під час тематичних тижнів, заступник директора Самоляк Л. В., практичний психолог Форманюк І.Д., інженер з ОП Зьора О.І.;

-заняття-тренінги з екологічного виховання, заступник директора Самоляк Л.В.;

-семінар-практикум «Дидактична гра як засіб пізнавального інтересу дитини»

-круглий стіл для вихователів старшої групи та вчителів на тему «Створення психологічної комфортності для дітей під час освітнього процесу», , в рамках програми наступності здо та школи;

-проведення інформаційних педагогічних годин з актуальних питань сучасного виховання, педагогічних рад, методичних нарад, сприяло розвитку творчої думки кожного педагога;

 -конкурс обдарованої дитини  «Крок до поезії»;

-тематичні виставки дидактичних посібників.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення відкритих показів різних видів роботи з дітьми:

           -цікаві розваги-муз. керівник Олексієнко Т.Ю, з використанням інноваційної технології «Розвиток музичних здібностей дітей» за авторською методикою Наталії Гуляєвої;

   - розвага-драматизація казки «Теремок на новий лад» соціально-економічного спрямування, вихователь старшої групи Шпуна О.І.;

             -розвага до Дня козацтва «Казкова мандрівка з Котигорошком» для дітей старшої групи та першокласників, вихователі старшої групи  Шпуна О.І., Волошина А.А.., муз.керівник Олексієнко Т.Ю.;

     - Спортивне свято за участю батьків «Будуть діти дужими-батьки не байдужими», вихователі різновікової групи Блажко А.П., Іщук Т.М.

 Творча  група педагогів працювала над проблемою «Сучасні підходи до формування трудового виховання дошкільників: підібрали та систематизували картотеку дидактичних ігор з трудового виховання, конспекти занять, добірку консультацій та матеріалів з даної теми.

 Виконуючи намічені завдання, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови забезпечення дітям психологічного комфорту, душевного здоров’я, духовного благополуччя.   Аналіз роботи засвідчує, що основні освітні завдання виконані. Навчання і виховання малят направлено на те, щоб допомогти дитині легко ввійти в оточуючий світ і максимально розвинути її потенціальні здібності

      Методична робота з  педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.        

З метою подальшого впровадження Базового компонента дошкільної освіти в  2020-2021 н.р. у річному плані роботи  були передбачені різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Дане питання обговорювалися на педгодинах, семінарах-практикумах, під час проведення групових та індивідуальних консультацій для вихователів. Також педагоги  дошкільного закладу значно підвищили свій професійний   рівень відвідавши протягом року методичні об’єднання, які були проведені на базі інших дошкільних закладів міста. За цей проміжок часу було максимально активізовано діяльність педагогів, створено необхідні умови для їх творчих пошуків, безперервного вдосконалення фахової майстерності. Вихователі продовжували  роботу по створенню відповідного розвивального середовища в групах, значно поповнили кількість іграшок,  розвивальних та дидактичних ігор.

Заступник директора Самоляк Л В. організовувала методичну роботу, підбираючи цікаві форми та зміст, а саме - колективні перегляди, семінари, консультаціі, конкурси, ділові ігри, що сприяло  розвитку творчого пошуку педагогів, нових форм спілкування в колективі відповідно до особистісно-орієнтованого підходу.  Методична робота  була спрямована на підвищення якості освітнього процесу та впровадження програми «Дитина», вивчення змісту та реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, як Державного стандарту дошкільної освіти України, накопичення практичного і теоретичного досвіду педагогів.

Не всі методичні заходи заплановані в річному плані роботи на 2019-2020 навчальний рік вдалося провести та не всі завдання вдалося виконати, у зв’язку  з припиненням роботи закладу під час адаптивного карантину.

Ураховуючи вимоги Базового компонента дошкільної освіти та чинної програми «Дитина»  один раз в півріччя проводились спостереження за рівнем компетентності по визначенню знань, умінь та навичок дітей. Дані заносились в катку «Експертиза  рівня знань дітей». Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчить, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Дитина» та нормативними документами.

Результати моніторингових досліджень рівня компетентності дітей

Зведена таблиця показників засвоєння програми

(за розділами програми «Дитина»)


 

№ п/п

розділ програми (лінії розвитку)

відсоток засвоєння програми

різновікова група (мол. дошк. вік)

різновікова група (серед дошк. вік)

група старшого дошк. віку

1

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

92%

83%

70%

2

Дитина в природному довкіллі

100%

100%

85%

3

Здоровя та фізичний розвиток

85%

80%

88%

4

Мовлення дитини

85%

100%

75%

5

Дитина в соціумі

100%

100%

95%

6

Музичний калейдоскоп

100%

100%

100%

7

Літературна скринька

92%

83%

75%

8

Образотворча майстерня

92%

83%

100%